چه رفتاری با کیسه خوابمان بکنیم؟

کیسه خواب یکی از مهم ترین ابزار مورد نیاز برای کمپ های بیشتر از یک روز است و چندان هم ارزان نیست که بخواهیم در برابر نگهداری و استفاده درست از آن سهل انگاری انجام بدهیم. بسیاری از بایدها و نبایدهای نحوه استفاده از لوازم در کمپینگ بر حسب تجربه به دست خواهند آمد. برای کاهشخسارت و نیز بیشترین استفاده ممکن از کیسه خواب  در زمان برنامه های طبیعت گردی ،  چند توصیه برای داشتن نحوه درست کار با کیسه خواب به شما پیشنهاد می کنیم.

در زمان استفاده

 با لباس های تمیز داخل کیسه خواب شوید. حتی یک بار خوابیدن با لباس کثیف ممکن است کیسه خواب شما را آلوده کرده و آرامش خوابیدن در شب های دیگر را ازشما بگیرد.

 یک ملحفه (حتی نازک) داخل کیسه خواب با خود همراه داشته باشید، هم گرمتر خواهید شد و هم  با این کار از ایجاد رطوبت در کیسه خواب جلوگیری می کنید.

حتما زیپ کیسه خواب را در شب تا انتها بالا بکشید تا حشرات داخل آن نشوند.

در طول  زمان کمپینگ

کیسه خواب خود را همیشه داخل چادر و یا کیسه در بسته نگهداری کنید. مهمترین هدف خوابیدن در کیسه خواب علاوه بر  وجود گرما، جلوگیری از  وجود حشرات بر روی بدن شماست. توجه کنید که با بیرون گذاشتن کیسه خواب خود، قطعا حشرات داخل آن می شوند و در گوشه کناری قایم خواهند شد.

بعد از هر مرتبه استفاده از کیسه خواب توصیه می شود که کیسه خواب خود  را پشت و رو کرده و دوباره به حالت اول بازگردانید. این امر باعث خواهد شد که رطوبت داخل آن از بین رفته و برای شب بعدی نیز تمیز و گرم بماند.

اگر کیسه ی کیسه خواب از آن جدا می شود،  در طول شب  آن را داخل کیسه خواب نگه دارید تا صبح وقتی را برای گشتن به دنبال آن نگذارید.

در طول حمل

تا آنجا که امکان دارد کیسه خواب  خود را فشرده کرده تا حجم کمتری اشغال کند.

موثرترین روش برای حمل کیسه خواب این است که آن را به پشت کوله پشتی خود بسته و حمل کنید. برای این کار از بندهای کیسه خواب و گیره های پشت کوله پشتی استفاده نمائید. هر چه کیسه خواب را بالاتر روی کوله پشتی ببندید، حرکت کردنتان راحت تر می شود.

به جمع ما بپیوندید